Tillgänglighetsbeskrivning

Denna tillgänglighetbeskrivning gäller tjänsten webshop.inga.fi och har skapats 20.05.2022.
Denna tillgänglighetsbeskrivning förklarar hur e-handeln följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster baserad på EU:s tillgänglighetsdirektiv, vilka brister det finns i tillgängligheten på webbplatsen och hur du kan ge oss feedback i tillgänglighetsfrågor.
Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Uppfyllelse av kraven

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten uppfyller alla tillgänglighetskrav för WCAG 2.1 A och AA standarderna.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Kontakta oss om du vill meddela brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Ge response

Per e-post: inga(at)inga.fi

Med ett webbformulär: https://inkoo.karttatiimi.fi/palaute

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in ett klagomål och hur det behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter


Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000