Ceepos –tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Inkoon kunta 0126293-4
Rantatie 2
10210 Inkoo
09295151
inga@inga.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Charlotta Lindvall
Rantatie 2
10210 Inkoo
050 324 4141
charlotta.lindvall@inga.fi

3. Rekisterin nimi

Ceepos-kassajärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään mm. maksujen oikean kohdistamisen vuoksi, asiakkaan tunnistamisen vuoksi, asiakkaan asiointihistorian ja asiointioikeuksien todentamisen vuoksi, raportoinnin vuoksi sekä markkinoinnin vuoksi.

Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön valvomiseksi. Ohjelmisto luo henkilötietoja sisältäviä lokitietoja ohjelmiston käyttöhistorian ja ongelmatapausten selvitystarpeita varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Mahdollisia rekistereihin tallennettavia henkilötietoja ovat:

Asiakasnumero, nimi, lisäselite, lähiosoite, postitoimipaikka, laskun toimitusosoite, laskun toimituspostipaikka, syntymävuosi, sukupuoli, sähköpostiosoite, asiointihistoria.

Henkilötietojen yhteyteen tallennetaan rekisteröidyn ilmaisema suostumustieto henkilötietojen käsittelystä kyseisessä käyttöyhteydessä sekä mahdollinen suoramarkkinointilupa.

6. Säilytysaika

Tietoja säilytetään lainsäädännön vaatimalla tai eri palvelujen kannalta välttämättömällä tavalla.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Sopimukset, laskutusjärjestelmät, maksutapahtumia liittymien kautta kassajärjestelmään välittävät ulkoiset järjestelmät.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän muihin järjestelmiin, kuten kirjanpito, laskutus ja kulunvalvonta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ohjelmiston käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä käyttäjäryhmäkohtaisin käyttöoikeuksin. Tietokannassa olevat tiedot suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Levyille tallennetut tiedot on suojattu käyttöjärjestelmätason käyttöoikeuksin.

Kassapalvelimen huoltoyhteys on sallittu vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille. Ohjelmiston toimittajalla on täysi pääsy kaiken kerätyn tiedon tarkasteluun ja poistamiseen.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.